Voorwaarden

Comfort abonnementsvoorwaarden

Bij de ingang van een onderhouds- en service overeenkomst ( comfort abonnement ) verplicht ons bedrijf zich, het omschreven c.v.- en/of warmwater toestel in goed werkende staat te houden tijdens de kantooruren, alle, bij normaal gebruik, optredende storingen aan het toestel te verhelpen en hiervoor alleen eventueel uit te wisselen onderdelen in rekening te brengen indien de storing gemeld is tijdens onze openingstijden.

Verder houdt dit serviceabonnement in:

  • Het eenmaal reinigen / schoonmaken van het omschreven toestel volgens voorschriften van de fabrikant.
  • Het controleren van regelapparatuur en thermostaten en indien nodig het afstellen hiervan.
  • Het controleren van het waterpeil en indien nodig bijvullen.
  • Het controleren van de c.v. pomp, drukvat en veiligheidsventiel(en) etc.
  • Het uitvoeren van een gasdrukmeting.
  • Het uitvoeren van een rookgasmeting en indien nodig het bijregelen van het toestel.
  • Het opnieuw in bedrijf stellen van de installatie.

De onderhoudsbeurt zal, na voorafgaand bericht, worden uitgevoerd op een door ons te bepalen tijdstip. Veranderen van tijdstip is uiteraard mogelijk.

Onze service houdt in:

De door ons te verlenen service omvat het ‘zo spoedig mogelijk’ opheffen van zich eventueel voordoende storingen waartoe onze servicedienst het gehele jaar bereikbaar is onder het telefoonnummer: 045-575 24 51.

Bij het bepalen van het bedrag, waarvoor dit abonnement wordt afgesloten, is er bij de serviceverlening op gerekend dat deze werkzaamheden in het algemeen binnen de normale arbeidstijd kunnen geschieden.
Voor werkzaamheden vallende buiten de normale arbeidstijd behouden wij ons het recht voor, de extra kosten, een vast bedrag van € 33,00 per geval, in rekening te brengen.

Bij het verhelpen van onnodige storingen, storingen buiten het toestel en overmacht, ontstaan als gevolg van: het ontbreken van gas, defecte elektrische zekeringen, onjuiste stand van elektrische schakelaars, verkeerd ingestelde kamerthermostaten of andere regelmatig gehanteerde apparatuur, het niet branden van de waakvlam (tenzij deze niet brandende te houden is), het niet ‘resetten’ van het toestel, een druppelende warm waterkraan en wanneer de installatie niet voldoende met water gevuld is, hebben wij steeds het recht om alle kosten in rekening te brengen.

Het vervangen en/of uitbouwen van warmtewisselaars, boilers, compressors en alles buiten de mantel van het omschreven apparaat vallen niet onder de serviceovereenkomst, alsmede ontkalken. Hiervoor worden de thans geldende tarieven berekend.

De serviceovereenkomst is afgesloten voor de periode van 12 of 24 maanden en wordt stilzwijgend verlengd. Bij jaarlijkse betaling is de overeenkomst direct opzegbaar zonder opzegtermijn en restitutie. Bij maandelijkse betaling is de overeenkomst na 12 maanden opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Op alle leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing en bedragen worden volgens index aangepast per 1 januari van ieder kalenderjaar. Eventuele tussentijdse prijswijzigingen worden op onze website bekend gemaakt.

Abonnementen

Voor een optimale werking van uw cv- en warmwater toestellen is periodiek onderhoud essentieel. Met een onderhouds- en Service abonnement bij Gas-Service Roy Gulpen weet u zeker dat u er warm bij zit!

Met periodiek onderhoud blijft uw toestel in top conditie. De kans op storingen wordt tot een minimum beperkt. Ook verlengt u de levensduur van het toestel en behoud u het hoogste rendement !

Deskundig, eerlijk, persoonlijk en duurzaam advies.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken daarom uitsluitend met A-merk producten. Zo zijn wij Premium dealer van ATAG.
Deze cv- toestellen zijn uiterst zuinig, comfortabel en betrouwbaar.