Privacyverklaring & Cookiebeleid (EU)

Privacyverklaring

Gas-Service Roy Gulpen gevestigd op de Hendrik van Veldekestraat 11, 6367 SE te Voerendaal, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dhr. R.J.A.M.L. Gulpen is de functionaris Gegevensbescherming van Gas-Service Roy Gulpen Voerendaal, hij is te bereiken op 045-5752451 0f info@cvgasservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Gas-Service Roy Gulpen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en of deze door u zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor en of achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnumer/faxnummer
  • e-mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens wij verwerken

Gas-Service Roy Gulpen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het maken van afspraken
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Gas-Service Roy Gulpen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gas-Service Roy Gulpen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Gas-Service Roy Gulpen ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gas-Service Roy Gulpen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Personalia
Bewaardtermijn: Contractduur
Reden: Boekhouding/afspraken

Delen van Persoonsgegevens   

Gas-Service Roy Gulpen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Gas-Service Roy Gulpen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoons gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gas-Service Roy Gulpen en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of en ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cvgasservice.nl

Om er zeker van te zijn dat her verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan uw paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Gas-Service Roy Gulpen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gas-Service Roy Gulpen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cvgasservice.nl.

CV Gas-Service
Roy Gulpen

Lindelaufer Gewande 31
6367 AZ Voerendaal

E-Mail
info@cvgasservice.nl

Informatie & Storingen
045 – 575 24 51

Wat zijn cookies en waar gebruiken we ze voor?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Cookies worden automatisch van je apparaat verwijderd. Voor sommige cookies is dit aan het einde van je internetsessie, terwijl voor andere geldt dat ze voor korte- of langere tijd bewaard blijven.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Daarnaast gebruiken we cookies zodat u informatie van de website kunt delen met uw (sociale) netwerk. We gebruiken cookies ook voor het onthouden van inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals taalinstellingen.

U kunt cookies weigeren. Via de browserinstellingen op je computer kan je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop je dit kunt instellen verschilt per browser. Hieronder kan je zien hoe dit voor jouw browser werkt:

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Wijzigingen voorbehouden cookieverklaring

CV Gas-Service behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Deskundig, eerlijk, persoonlijk en duurzaam advies.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken daarom uitsluitend met A-merk producten. Zo zijn wij onder andere erkend dealer van Remeha en Premium dealer van Nefit. Deze A-merken cv- toestellen zijn uiterst zuinig, comfortabel en betrouwbaar.