Voorwaarden

Comfort Hybride Warmtepomp voorwaarden

Bij de ingang van het service abonnement Comfort Hybride Warmtepomp verplicht ons bedrijf zich, de omschreven hybride warmtepomp, in goed werkende staat te houden tijdens de kantooruren, alle, bij normaal gebruik, optredende storingen te verhelpen en hiervoor alleen de eventueel uit te wisselen onderdelen in rekening te brengen.

Verder houdt dit service abonnement in:

  • Het eenmaal per jaar inspecteren van het omschreven toestel.
  • Het controleren van regelapparatuur en thermostaten en zonodig afstellen hiervan.
  • Het controleren van het waterpeil en zonodig bijvullen.
  • Het controleren van de c.v. pomp(en), drukvat en veiligheidsventiel(en) etc.
  • Het controleren van het gas/stroom verbruik en het afstelling en/of bijregelen hiervan.
  • Het controleren van de warmtepomp op eventuele lekkages.
  • Het opnieuw in bedrijf stellen van de installatie.

De onderhoudsbeurt zal, na voorafgaand bericht, worden uitgevoerd op een door ons te bepalen tijdstip. Veranderen van tijdstip is mogelijk.

Onze service houdt in:

De door ons te verlenen service omvat het ‘zo spoedig mogelijk’ opheffen van zich eventueel voordoende storingen, waartoe onze servicedienst het gehele jaar bereikbaar is onder bovenvermeld telefoonnummer.

Voor werkzaamheden vallende buiten de normale arbeidstijd behouden wij ons het recht voor, de extra kosten, een vast bedrag van € 33,00 per geval, in rekening te brengen.

Bij het verhelpen van onnodige storingen, storingen buiten het toestel en overmacht, ontstaan als gevolg van: het ontbreken van gas/stroom, defecte elektrische zekeringen, onjuiste stand van elektrische schakelaars, verkeerd ingestelde kamerthermostaten of andere regelmatig gehanteerde apparatuur, het niet ‘resetten’ van het toestel, een druppelende warm waterkraan en wanneer de installatie niet voldoende met water gevuld is, hebben wij steeds het recht alle kosten in rekening te brengen.

Het abonnement is exclusief verbruikersmaterialen, koudemiddelen en eventueel huren van hoogwerkers o.i.d.

Het vervangen van alle koudemiddel houdende onderdelen zijn niet opgenomen in de overeenkomst, hiervoor worden de thans geldende tarieven berekend.

De serviceovereenkomst is afgesloten voor de periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Bij jaarlijkse betaling is de overeenkomst direct opzegbaar zonder opzegtermijn en restitutie. Bij maandelijkse betaling is de overeenkomst na 12 maanden opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Op alle leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing en bedragen worden volgens index aangepast per 1 januari van ieder kalenderjaar.

Abonnementen

Voor een optimale werking van uw cv- en warmwater toestellen is periodiek onderhoud essentieel. Met een onderhouds- en Service abonnement bij Gas-Service Roy Gulpen weet u zeker dat u er warm bij zit!

Met periodiek onderhoud blijft uw toestel in top conditie. De kans op storingen wordt tot een minimum beperkt. Ook verlengt u de levensduur van het toestel en behoud u het hoogste rendement !

Deskundig, eerlijk, persoonlijk en duurzaam advies.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken daarom uitsluitend met A-merk producten. Zo zijn wij onder andere erkend dealer van Remeha en Premium dealer van Nefit. Deze A-merken cv- toestellen zijn uiterst zuinig, comfortabel en betrouwbaar.